Vedecká dokumentácia

Tu si môžete prečítať krátke zhrnutia klinických štúdií, ktoré vyskúšali účinnosť a bezpečnosť Nupo ako prostriedku na chudnutie.

Zhrnutia sú uvedené v chronologickom poradí, pričom najstaršie štúdie sú uvedené ako prvé. Mnohé zo štúdií mali za následok početné vedecké publikácie.

Výsledky štúdií z tých istých klinických testov sú zozbierané v jednom zhrnutí, po ktorom nasleduje referenčný zoznam, alebo v oddelených po sebe idúcich zhrnutiach.

Zoznam obsahuje aj zhrnutia hodnotiacich článkov a celkové analýzy klinických výsledkov početných štúdií Nupo. Linky k stručným obsahom na PubMed sú tu poskytnuté tiež.

Keby ste chceli kópie iných referencií alebo celé články, bez obáv nás kontaktujte na info@nupo.sk.

Štúdia PLAFA: Prvé klinické testy predchodcu Nupo

Štúdia PLAFA: Dvojročné ďalšie sledovanie gastroplastiky verzus VNKD

Štúdia PRODI: Porovnanie troch typov diét

Predbežné výsledky VNKD pred chirurgickým ošetrením

Konečné výsledky VNKD pred chirurgickým ošetrením

Počiatočná VNKD zlepšuje konečný úbytok na váhe

Optimálne dodržiavanie a zachovanie štíhlej telesnej hmotnosti s VNKD

Nupo s vlákninou zlepšuje nasýtenosť

Nupo ako prostriedok na chudnutie v štúdiách glukózou stimulovanej termogenéze

Doktorská dizertácia o Nupo

VNKD znižuje hmotnosť a zvyšuje kvalitu života

Omega-3 nasýtená kyselina zvyšuje HDL cholesterol a znižuje triglyceridy

Nupo s cvičením alebo bez neho

Nupo v štúdii kostí

Klinické skúsenosti s Nupo od 823 obéznych Dánov

Muži a Nupo

Nižší príjem kalórií spájaný s väčšou stratou na váhe

Nupo nemá škodlivé účinky na EKG