Ako dosiahnete svoje ciele s Nupo

Vložte svoje údaje a zistite aké výsledky môžete dosiahnut s Nupo

Zadajte vaše osobné údaje a stlačte vypočítat

Vypočítat
Vypočítat
Prejdi k produktom

Produkty

Začnite chudnúť už dnes s produktami Nupo

Očakávaný výsledok s Nupo

 
Toto je váš BMI

Čo je to BMI?

BMI je skratka pre Body Mass Index (Index telesnej hmotnosti). Táto metóda môže byt použitá ako pomôcka, ak chcete skontrolovat, či máte príliš vysokú, príliš malú alebo primeranú hmotnost. Táto metóda sa nemôže použit ak máte menej ako 19 rokov, alebo ak ste tehotná.

BMI sa vypočíta vydelením vašej váhy v kg výškou, a následne vynásobením výškou v metroch.

 

Vaše BMI ukazuje, že ste podváhanormálna hmotnostmierna nadváhanadváhaobéznyobézny